Fondacioni për Edukim dhe Zhvillim – FEZH

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Arsim,Grupe Etnike

Misioni:

Misioni i FEZH është që përmes edukimit dhe vetëdijesimit për të punuar të përmirësohen kushtet dhe kualiteti i jetës së komuniteteve në Kosovë. Këtë mision FEZH-i do ta realizoj përmes informimit, organizimit të trajnimeve, vetëdijesimit dhe avokimit.

Viti i themelimit:

2000

Target Grupi:

Gratë dhe të rinjtë

Aktivitetet:

Edukimi dhe zhvillimi i grave me qëllim të punësimit në vendet rurale; sigurimi i mjeteve për gratë për prodhimin e reqelit.

Telefoni:

+383 (0) 49 155 789; +383 (0) 44 155 789

Adresa -sq:

Bregu i Diellit-Zona e Lindjes, Llamella 12, Nr.7, Prishtinë

E-Mail:

fondacioniezh@hotmail.com

Initiatives:

Vjollca Zeqiri