Instituti Kosovar i Medias dhe Komunikimit – IKMK

Opština:

Priština

Delatnost:

Ljudska prava, Prava žena, dečija prava

Misija:

Misija Instituti Kosovar i Medias dhe Komunikimit - IKMK (Kosovski institut za medije i komunikacije) je Podizanje kolektivne svesti o vitalnim pitanjima iz oblasti medija i komunikacije. Podizanje profesionalnog kapaciteta novinara sa posebnim fokukosm na regionalnu saradnju. Kampanja podizanja svesti za zaštitu prava marginalizovanih grupa. Terensko istraživanje o važnim socijalnim pitanjima koja određuju ili proizilaze iz agendi medija.

Godina osnivanja:

2017

Ciljna grupa:

Marginalizovane grupe i medijski radnici.

Aktivnosti:

Interregionalna konferencija o slobodi izražavanja, profesionalnim normama novinarstva, kršenju privatnosti, kampanje za podizanje svesti o pravima žena, obuke za povećanje profesionalnih kapaciteta mladih, kampanja za zaštitu maloletnika, terenska istraživanja o važnim pitanjima u oblasti medija i komunikacije.

Tel:

+383 (0) 49 50 70 70

Adresa -sr:

Ulica B, br.210, 10000 Priština

E-Mail:

kajeti.ikmk@gmail.com

Initiatives:

Kaltrina Ajeti