Instituti Kosovar i Medias dhe Komunikimit – IKMK

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve

Misioni:

Ngritja e vetëdijes kolektive për ceshtjet jetike në fushën e medias dhe komunikimit. Ngritja e kapaciteteve profesionale të gazetarëve me focus të vecantë në bashkëpunimin rajonal. Fushata vetëdijësuese në mbrojtjen e të drejtave të grupëve të margjinalizuara. Hulumtime në terren për cështje të rëndësishme sociale që determinojnë ose rrjedhin nga axhendat mediale!

Viti i themelimit:

2017

Target Grupi:

Grupet e margjinalizuara dhe punetorëte medieve.

Aktivitetet:

Konferenca ndër-rajonale për lirinë e shprehjes, normat profesionale të gazetarisë, shkeljet e privatësisë, fushata vetëdijësuese për të drejtat e grave, trajnime në rritjen e kapaciteteve profesionale të të rinjëve, fushata për mbrojtjen e minorenëve, hulumtime në terren për cështje të rëndësishme në fushën e medias dhe komunikimit.

Telefoni:

+383 (0) 49 50 70 70

Adresa -sq:

Rruga B, nr.210, 10000 Prishtinë

E-Mail:

kajeti.ikmk@gmail.com

Initiatives:

Kaltrina Ajeti