Lulebora

Opština:

Priština

Delatnost:

Kultura,Obrazovanje,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Humanitarna pomoč

Misija:

Promovisanje prava žena, devojaka i dece, osnaživanje položaja žena u kosovskom društvu.

Godina osnivanja:

2001

Ciljna grupa:

Žene, devojke i deca

Aktivnosti:

Ekonomsko osnaživanje žena kroz obuke, podizanje svesti žena i devojaka o pisanju i čitanju, razni kursevi.

Tel:

+383 (0) 44 110 970

Adresa -sr:

Mentor Retkoceri, Nr. 9b, Priština

E-Mail:

ojqlulebora@yahoo.com selvete.gashi@gmail.com

Initiatives:

Selvete Gashi