Lulebora

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Kulturë,Arsim,Mjedis,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Ndihmë Humanitare

Misioni:

Promovimi i të drejtave të grave, vajzave dhe fëmijëve; Fuqizimi dhe avancimi i pozitës së gruas në shoqërinë kosovare.

Viti i themelimit:

2001

Target Grupi:

Gratë, vajzat dhe fëmijët

Aktivitetet:

Avokim, lobim, kulturë, zhvillim ekonomiko-social, ruatja e mjedisit, të drejtat e grave.

Telefoni:

+383 (0) 44 110 970

Adresa -sq:

Rr. Mentor Retkoceri, Nr. 9b, Prishtinë

E-Mail:

ojqlulebora@yahoo.com selvete.gashi@gmail.com

Initiatives:

Selvete Gashi