Nada & Dečji dom

Delatnost:

Obrazovanje,Zdravlje

Misija:

Pružanje privremenog smeštaja za zlostavljenu decu i žrtve trafikinga sa niskim rizikom.

Godina osnivanja:

2001

Ciljna grupa:

Deca od 3-18 godina

Aktivnosti:

Pružanje usluga na osnovu njihovih potreba; smeštaj u skloništa; obrazovanje; zdravstvena nega

Tel:

+377 (0)44 200 353

Adresa -sr:

Taslixhe

E-Mail:

vqitaku@yahoo.com

Initiatives:

Valbona Çitaku