Shoqata e Pavarur e Gruas „Hareja“

Opština:

Orahovac

Delatnost:

Obrazovanje,Rodno zasnovano našilje, nasilje u porodici, Anti-trafiking,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava

Misija:

Misija Udruženja Hareja je postizanje obrazovanja, napredovanje i podrška ženama, deci i mladima kroz kurseve, obuke, savetovanje, informativne usluge u bliskoj saradnji sa lokalnim i međunarodnim institucijama, vladinim i nevladinim, kao i drugim organizacijama slične prirode.

Godina osnivanja:

2000

Ciljna grupa:

Žene, mladi i deca

Aktivnosti:

Dnevna briga o deci 3-6 godina, tretman dece i mladih sa posebnim potrebama, ginekološki pregled, krojenje za žene, kampanje za podizanje svesti sa mladima i ženama, pomoć siromašnoj deci sa domaćim zadacima iz različitih predmeta.

Tel:

+383 (0) 44 776 193

Adresa -sr:

Ul. Bujar Thaqi, Orahovac

E-Mail:

adelina_shpghareja@hotmail.com

Initiatives:

Adelina Paqarizi