Top Radio

Opština:

Djakovica

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Obrazovanje,Političko osnazivanje, Žene u odlučivanju

Misija:

Jačanje kapaciteta žena.

Godina osnivanja:

2003

Ciljna grupa:

Žene

Aktivnosti:

Kroz zagovaranje unapređenja žena na odlučujućim položajima; uključivanje žena u razne društvene aktivnosti

Tel:

+383 (0)44 209 347

Adresa -sr:

Ul. Sadik Pozhegu, Đakovica

E-Mail:

top_radio@hotmail.com blertapasha@hotmail.com

Initiatives:

Violeta Dema