Top Radio

Komuna:

Gjakovë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Arsim,Fuqizim politik, emrat në vendim-marrje

Misioni:

Ngritja e kapaciteteve të grave.

Viti i themelimit:

2003

Target Grupi:

Gratë

Aktivitetet:

Nëpërmjet avokimit për avancimin e femrave në pozita vendim-marrëse; përfshirja e grave në aktivitete të ndryshme shoqërore.

Telefoni:

+383 (0) 44 816 192

Adresa -sq:

Rr. Sadik Pozhegu, Gjakovë

E-Mail:

top_radio@hotmail.com; blertapasha@hotmail.com

Initiatives:

Violeta Dema