Shoqata e Gruas „Gruri“

Opština:

Glogovac

Delatnost:

Ekonomski razvoj

Misija:

Misija Shoqata e Gruas "Gruri" (Udruženje žena) je Ekonomsko osnaživanje žena kako bi došlo do njihovog zaposlenja

Godina osnivanja:

2016

Ciljna grupa:

Žene

Aktivnosti:

Razne obuke za pripremu hrane

Tel:

+383 (0) 44 588 150

Adresa -sr:

Ul. Valdet Xhemajli, Glogovac

E-Mail:

valdete.hisenaj@gmail.com

Initiatives:

Valdete Hisenaj