Shoqata e Gruas “Gruri”

Komuna:

Gllogoc

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik

Misioni:

Misioni i Shoqatës së Gruas "Gruri" është fuqzimi ekonomik i grave në menyrë që të vijnë deri të punësimi i tyre

Viti i themelimit:

2016

Target Grupi:

Gratë

Aktivitetet:

Trajnime të ndryshme për përgaditje të ushqimeve

Telefoni:

+383 (0) 44 588 150

Adresa -sq:

Rr. Valdet Xhemajli, Drenas

E-Mail:

valdete.hisenaj@gmail.com

Initiatives:

Valdete Hisenaj