Vita – Jeta

Opština:

Priština

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Zdravlje,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Humanitarna pomoč,Psihosocialna asistencija, Rehabilitacija, Reintegracija

Misija:

Misija Udruženja Vita Jeta je uključivanje, osnaživanje i emancipacija žena treće generacije u psiho socijalnom aspektu, rehabilitaciji i angažovanju u što vise aktivnosti ka poboljšanju njihovih života. Udruženje će ostvariti ovu misiju kroz podizanje javne svesti o stanju penzionerki, njihovim problemima, brigama i kroz zagovaranje za njihova prava.

Godina osnivanja:

2000

Ciljna grupa:

Penzionerke

Aktivnosti:

Podizanje svesti, obuke, zagovaranje

Tel:

+383 (0) 44 277 421

Adresa -sr:

"Lidhja e Prizrenit", br. 132, Priština

E-Mail:

shgpvitajeta@gmail.com

Initiatives:

Mimoza Ajeti