Vita – Jeta

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Ndihmë Humanitare,Ndihmë psiko-sociale, Rehabilitim, Riintegrim

Misioni:

Misioni i Shoqatës Vita Jeta është përfshirja, fuqizimi dhe emancipimi i grave të gjeneratës së tretë në aspektin psiko-sociale, rehabilitimin dhe angazhimin i tyre në sa më shumë aktivitete drejt përmirësimit të jetëve të tyre. Shoqata do ta arrijë këtë mision përmes vetëdijësimit publik rreth gjendjes së grave pensioniste, problemet e tyre, brengat e tyre dhe avokimit për të drejtat e tyre.

Viti i themelimit:

2000

Target Grupi:

Gratë pensioniste

Aktivitetet:

Sesione vetëdijësuese, trajnime, avokim.

Telefoni:

+383 (0) 44 277 421

Adresa -sq:

Rr. Lidhja e Prizrenit nr. 132, Prishtinë

E-Mail:

shgpvitajeta@gmail.com

Initiatives:

Mimoza Ajeti