Femra Vizionare e Shekullit XXI

Opština:

Prizren

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Obrazovanje,Humanitarna pomoč,Političko osnazivanje, Žene u odlučivanju

Misija:

Misijna Femra Vizionare e Shekullit XXI (Vizionarska Žena XXI veka) Obrazovanje, ekonomska nezavisnost, prava i slobode, sa naglaskom na obrazovanju žena. Prava žena i ljudi bez obzira na starosnu dob ili etničku pripadnost. Ravnopravnost, dobrobit porodice. Dajemo značaj obrazovanju žena iz ruralnih sredina, jer se na ovom polju radilo već 24 godina, a sada je to samo nastavak . Podrška malim preduzećima za žene iz ruralnih područja u regionu Prizrena.

Godina osnivanja:

2011

Ciljna grupa:

Žene

Aktivnosti:

Aktivnosti obrazovanja žena; zdravstveno obrazovanje; kao i ekonomsko osnaživanje žena.

Tel:

+383 (0)44 113 258

Adresa -sr:

Bregdrini, Has, Prizren

E-Mail:

fvizionare@gmail.com

Initiatives:

Marte Prekpalaj