Microsoft poklanja licencirane programe MŽK-u

Mreža Žena Kosova (MŽK) je primila jednu donaciju od Microsoft-akoja obuhvata licencirane programe u vrednosti do 54,090.00$.
Od ove donacije neće imati koristi samo osoblje MŽK-a nego sve njene organizacije članice. Rad u MŽK-u će od sada biti produktivniji, zahvaljujući licenciranim programima Microsoft-a.
„Mi u Microsoft-u verujemo da tehnologija može učiniti zapanjujuće stvari. To je razlog zašto mi imamo partnerstvo sa hiljadama organizacija kao što je vaša po celom svetu, kako bi im pomogli da postignu svoju misiju. Preko naših napora Microsoft Citizenship, mi ćemo obezbediti tehnološku opremu, obuke i resurse koji mogu da pomognu i da omoguće transformaciju zajednica. „Čestitamo što ste postali deo naše svetske zajednice!“ – izrazila je Lori Forte Harnick iz Microsoft-a na upućenom e-mailu MŽK-u.