Mislim na tebe #poklonihaljinu

Mislim na tebe #poklonihaljinu

Počevši od 9. maja Nacionalni savet za preživele seksualnog nasilja tokom rata, organizovao je seriju aktivnosti kako bi doprineo umetničkoj izložbi “Mislim na tebe” umetnice Alketa Xhafa-Mripa, koja se posvećuje ženama žrtvama seksualnog nasilja tokom rata. Aktivnosti za sakupljanje haljina, organizovane su takoreći po celom Kosovu, gde su još uvek otvorene tačke sakupljanja do 6. juna u ovim mestima:
o Priština: Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims (KRCT)i Mreža žena Kosova (MŽK), ponedeljak – petak 9:00-17:00; Dit e Nat, ponedeljak – subota 08:00-17:00, nedelja 10:00-19:00; i Urban FM, svakog dana 08:00-17:00.
o Đakovica: u kancelarijama Medica Gjakovai Medica Kosova,ponedeljak – petak 08:00-16:00.
o Peć: Evropski Koledž Dukađini, ponedeljak – subota 09:00 – 17:00;
o Uroševac: INPO, Kati IV (Orchidee), ponedeljak – petak 09:00 – 17:00;
o Prizren: Bioskop Lumbardhi – 24/7, Kancelarije Dokufest-a, Centar Evropa, Shadervan, EC Ma Ndryshe, ponedeljak – petak 09:00-17:00;
o Glogovac: Centar za promovisanje prava žena – ponedeljak – petak 08:00 – 16:00;
o Kosovska Mitrovica: CBM (Community Building Mitrovica).
Pozivaju se svi građani da donesu što više haljina/suknji koje će 12. juna biti deo izložbe na prištinskom stadionu.