Moderna žena vodi diskusiju o seksualnim i reproduktivnim pravima

Dana 5. marta, organizacija Savremena žena održala je diskusiju na temu „Seksualna i reproduktivna prava“, druga tema za tretman u okviru inicijative „Stigma društva na seksualnost“.

Na ovom sastanku su bili prisutni predstavnici Direkcije za zdravlje Prizrena, studenti i predstavnici civilnog društva.

Filloreta Vukshinaj, koordinator projekta u Centru za savremene žene, upoznala je učesnike sa njenom inicijativom i svrhom. Neke od preporuka koje treba dostaviti Ministarstvu zdravlja i Opštinskoj direkciji su:

Povećati svest o upotrebi savremenih metoda kontracepcije kroz predavanja o adolescentima i stanovništvu, posebno u ruralnim područjima. Zdravstvenim radnicima ne bi trebalo da bude nelagodno da razgovaraju o kontracepciji sa osobama o kojima je reč,

Promocija u virtuelnim kanalima – Regionalna bolnica u Prizrenu i Centri porodične medicine treba da ažuriraju više informacija na zvaničnom sajtu o reproduktivnom zdravlju,

Zaštitite privatnost – Regionalna bolnica u Prizrenu u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja (MZ) treba da podigne svest među zdravstvenim radnicima o privatnosti i poverljivosti u vezi sa kontraceptivnim uslugama, abortusom i majčinskom negom. Ministarstvo zdravlja takođe treba da osnuje odbor za praćenje profesionalizma zdravstvenih službenika

Izmeniti Zakon o zdravlju proizvođača – Članci 2.5, 7, 8 Zakona br. 02 / L-76 Zakona o reproduktivnom zdravlju zameniti reč „žensko“ rečju „žena“, jer je izraz „žensko“ znanstveni pojam što se odnosi na biološke i fiziološke karakteristike, odnosno pol vrste koja se može roditi, a izraz „žena“ se odnosi posebno na ljudska bića, ili na društveno stvorenu ulogu.

Detaljan prikaz Zakona o reproduktivnom zdravlju napravio je advokat Leotrim Germizaj. Takođe je pričao o pornografiji, opasnostima i pretnjama koje dolaze od sajberseksa (poznat i kao ciber seks, ciberseks opisuje virtuelnu seksualnu vezu u kojoj ljudi preko kompjutera šalju poruke / slike sa seksualnim sadržajem). Prisutni su naglasili da su ovi fenomeni posebno opasni jer su u većini slučajeva žrtve pornografskih i sajberseks programa adolescenti.

Ova inicijativa je podržana od Mreže Žena Kosova kao i  Ženske fondacije Kosova (KFG) i finansirana od strane Austrijske razvojne agencije (ADA).