MŽK-a deli iskustvo sa ženama liderima u Kačinu

Udruženje žena Kačina na Tajlandu je od 19. do 30. novembra organzovalo obuku na temu Unapređenje i jačanje žena, kojoj su prisustvovale žene lideri Tajlanda. Obuka je obuhvatala nekoliko tema, a posebno ljudska prava i zalaganje i pregovori za mir. Po pitanju ovog potonjeg, učesnice su se upoznale sa iskustvima organizacija žena u mirovnim procesima na Kosovu i Kolumbiji.

Igballe Rogova, Generalna direktorka Mreže žena Kosova (MŽK) je 27. novembra, putem skype-a, održala predavanje i podelila iskustvo Kosova i ulogu žena u procesu izgradnje države.

Ona je govorila o aktivizmu tokom 90-ih na Kosovu, o udruženju Sestr Qiriazi, kao i o ratnom periodu na Kosovu, tokom kojeg ova organizacija nije uopšte prekidala svoju delatnost pomažući kosovarima koji su bili smešteni po izbegličkim kampovima. Prisutne su se takođe mogle informisati i o istoriji pokreta žena na Kosovu, kako su osnovane prve organizacije za prava žena na Kosovu nakon rata, kao i o istoriji i radu MŽK-a od osnivanja iste 2000. godine, kao  neformalne mreže. Gđa. Rogova je između ostalog pomenula i izveštaje o istraživanju rodno zasnovanog nasilja i seksualnog uzmeniravanja na Kosovu; formiranje Saveta za preživele seksualnog nasilja na Kosovu; kao i o inicijativama i istraživanjima u vezi sa praćenjem Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedninjenih Nacija 1325 na Kosovu, rezolucija o ženama, miru i bezbednosti.