Elmaze (Gashi) Gaši objašnjava važnost posedovanja priručnika politika za članice MŽK-a, 19 Feb. Priština

MŽK Članice su kreirale priručnike politika

Oko 30 članica, uključujući i mlade žene, sakupili su se u Hotelu Priština, neke od njih sa njihovim laptopima i druge sa postojećim priručnicima u njihovim rukama, kako bi naučili više oko ove teme. Elmaze (Gashi) Gaši je predsedavala radionicom, objašnjujući važnost posedovanja priručnika politika. Na osnovu zahteva članica, 19 februara, MŽK je organizovala prvu interaktivnu radionicu ove godine, koja je imala za fokus kako ažurirati ili kreirati priručnik za politike.

Koristeći priručnik politika MŽK-a kao primer, ona je prešla preko svakog člana kako bi objasnila kako je napisan i kako bi članice trebale da ga usklade, zavisno od načina funkcionisanja njihovih organizacija. Članice su shvatile da sve što je napisano u priručniku politika, napisano je bazirajući se na zakone Republike Kosova i zato trebaju da se ažuriraju jer se zakoni menjaju ili stupaju na snagu, takođe i kada se važne promene dešavaju unutar njihovih organizacija. Jaki priručnici politika takođe čine organizacije transparentnijim i jačim, rekla je ona.
Kasnije, članice su se podelile u tri grupe: organizacije koje nemaju uopšte priručnik politika; organizacije koje imaju priručnik politika ali koje ga ne ažuriraju dugo vremena; i organizacije koje imaju ažurirani priručnik politika ali koje žele da ga uporede sa postojećim priručnikom MŽK-a. Svaka grupa je radila više od tri časa na njihovim priručnicima politika. One koje su imale laptopove, uradile su promene direktno na njihovim priručnicima politika, dok su druge uzimale beleške. Elmaze (Gashi) Gaši i osoblje MŽK-a su podržale svaku grupu, odgovarajući na pitanja zavisno od potrebe.
MŽK članice koje trebaju da rade više na njihovim priručnicima politika, nastaviće da rade i poslaće nacrte MŽK-u na pregled i radi povratnih informacija. Na kraju, MŽK članice će nastojati da ažuriraju svoje priručnike politika ka poboljšanju njihovog sprovođenja kodeksa ponašanja MŽK-a.
Članice su bile veoma motivisane pošto će im radionica koja je spojena sa pratećim mentorstvom, biti pružena sa gotovim priručnikom politika za korišćenje, do kraja meseca Marta.
„Veoma sam zahvalna MŽK-u za pružanje ovih veoma važnih besplatnih radionica. Nikada ne bih imala mogućnosti da prisustvujem ovakvim radionicama“, rekla je članica MŽK-a koja je učestvovala na ovoj radionici.
MŽK će nastaviti da pruža radionice za članice organizacije, bazirajući se na svoj Plan za Razvoj Kapaciteta za svoje članove, u 2014 godini. MŽK je takođe počeo da pruža individualno mentorstvo za članice, posećujući njihove organizacije i pružajući pomoć ka ojačanju njihovih organizacija.