MŽK diskutuje o ženama u politici sa Misijom EU za posmatranje izbora  

Mreža žena Kosova (MŽK) slično kao i u prošlosti, i na prevremenim izborima 6. oktobra 2019. godine je pozvala na učestvovanje i veću zastupljenost žena u politici i procesima donošenja odluka.

Oko 200 volontera je pet dana (od 25. do 29. septembra) u okviru kampanje „Glasaj za više žena u Parlamentu“, išlo od vrata do vrata u preko 15 opština na Kosovu, obuhvatajući i srpske opštine, kako bi razgovarali sa ženama i muškarcima glasačima o bitnosti glasanja za više žena u Parlamentu.

O ovoj kampanji je bliže upoznata i šefica Misije Evropske unije (EU) za posmatranje izbora (EOM), Viola von Carmon-Taubadel, članica Evropskog parlamenta (EP) iz Nemačke, tokom sastanka koji je održan 3. oktobra 2019. godine sa izvršnom direktorkom MŽK-a Igballe Rogova.

Rogova je izrazila zabrinutost što političke partije ne sprovode Zakon o ravnopravnosti polova (ZRP). Koliko god da ovaj zakon zahteva jednaku zastupljenost od 50%, ni na ovim izborima ga političke partije nisu poštovale.

Pitanje zastupljenosti žena na ovim izborima postavila je i ova misija preko saopštenja za medije, koju su objavili nakon održavanja izbora.

Ova misija preko ovog saopštenja, iako tvrdi da su izbori bili dobro organizovani i vođeni, ipak ocenjuje da „političke partije su prisvojile nedovoljne afirmativne mere za postizanje  jednake rodne zastupljenosti unutar političkih partija, a posebno na lokalnim nivoima. Polna jednakost se još uvek nije dovoljno integrisala u zakone i dotične politike.“

Ova Misija je nezavisna i njeni nalaz i zaključci sadržani su u Deklaraciji načela za međunarodno posmatranje izbora, koja je potpisana 2005. godine. Podsećamo da je podrška učestvovanju žena u politici i donošenju odluka deo Strategije MŽK-a 2019-2022.