MŽK i  KCRS osuđuju seksistički jezik poslanika Skupštine Kosova  

Mreža žena Kosova (MŽK) i Kosovski centar za rodne studije (KCRS) osuđuju seksistički jezik i pristup poslanicama tokom jučerašnje sednice Skupštine Republike Kosovo.   

MŽK i KCRS, kroz ovo saopštenje, izražavaju zabrinutost ovakvog pristupa i smatraju neprihvatljivim nastavak prakse vređanja političarki na osnovu roda od strane političaraOvaj seksistički i mizoginistički jezik i pristup, pored kršenja osnovnih ljudskih prava, koja su u srži Ustava Kosova, dodatno ponižava žene i njihov položaj u društvu.  

Seksistički pristup manifestovan vulgarnim jezikom od strane političara prema ženama političarkiza MŽK i KCRSotkriva diskriminatorski mentalitet i ugrožava održavanje i reprodukciju nejednakih socijalnih, ekonomskih i kulturnih odnosa između žena i muškaraca, sto rizikuje ulogu žena u politici.   

Takođetakvi krajnji diskriminatorski stavovi prema ženama su u dubokoj suprotnosti sa ciljevima postavljenim Pekinškom deklaracijom  i Platformom za akciju UN-a. Ovo predstavlja ozbiljnu zabrinutost organizacijama žena o rodnom napretku na Kosovu, kome preti regresija seksističkom praksom.  

Žene su i dalje konstruktivan deo političkih procesa na Kosovu, stoga svaki pokušaj podrivanja njihove političke uloge seksističkim i mizoginističkim delima oštro osuđuju organizacije ženaTakođe, ova praksa radikalno osporava postizanje ravnopravnog, sveobuhvatnog društva i šteti progresivnim težnjama Republike Kosovo.   

Stogaputem ovog pismatražimo individualnu odgovornost poslanika, kao i kolektivnu odgovornost političkih stranaka za izražene stavove.