MŽK i skloništa reaguju na komentare SSK i TSK o radu nevladinih organizacija

Mreža žena Kosova (MŽK) i sva kosovska skloništa reaguju na nedavne komentare Sudskog saveta Kosova (SSK) i Tužilačkog saveta Kosova (TSK).

Od svog osnivanja do sada, nevladine organizacije i skloništa su uvek bili tu za sve žrtve rodno zasnovanog nasilja, čak i u slučajevima kada su policija, tužioci i sudije prekršili zakon i nisu pomogli žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Jezik kojim su se koristili SSK i TSK poput „na milost i nemilost NVO-a“ umanjuje značaj i omalovažava rad koji su NVO do sada obavljale, bilo na savetovanju, predstavljanju, praćenju i pružanju podrške i skloništa žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Žrtve rodno zasnovanog nasilja ne osećaju se bezbedno i ne nalaze podršku i pomoć u kosovskim institucijama jer su naše institucije do sada dokazale kako ne uspevaju da ih zaštite. Poslednji slučaj nam još jednom pokazuje propust institucija u zaštiti i sprovođenju pravde za žene.

Dakle, žrtve rodno zasnovanog nasilja nalaze i uvek imaju podršku nevladinih organizacija.

Skloništa takođe imaju dugogodišnje iskustvo u prepoznavanju i evidentiranju institucionalnog nemara, posebno od strane sudija, tužilaca i policije, usled čega su njihov rad i njihova bezbednost svakodnevno ugroženi!

Stoga, MŽK poziva na međuinstitucionalnu koordinaciju i saradnju, kako bi se osigurao pravičan tretman žrtava rodno zasnovanog nasilja. MŽK će nastaviti svoj rad u pravnom savetovanju, zastupanju i praćenju u sudovima za sve slučajeve rodno zasnovanog nasilja.