MŽK izražava duboko žaljenje zbog ubistva 63-godišnje žene od strane njenog muža: poziva na institucionalno i društveno buđenje

Mreža žena Kosova (MŽK) izražava duboku zabrinutost zbog današnjeg ubistva 63-godišnje žene od strane njenog 70-godišnjeg supruga. U jeku dnevnih vesti o seksualnom uznemiravanju, rodno zasnovanom nasilju i silovanju devojaka, kao i na dan kada počinje svetska kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, ubistvo 63-godišnjakinje u Prištini, samo razotkriva i ističe ukorenjene posledice patrijarhalnih i kulturnih normi u kojima se žene ubijaju samo zato što su žene!

Žene žive u opasnim sredinama na Kosovu! Rehabilitacione mere za nasilnike još uvek ne postoje, a žrtve rodno zasnovanog nasilja i dalje nemaju izlaza od opasnosti od ponovljenog nasilja. Ujedno zaposlenost žena i nasledstvo imovine i dalje su među najnižima na Balkanu, što žene čini vezane za nasilno okruženje. Procene opasnosti od strane policajaca su slabe i rezultiraju slučajevima recidivista. Kazne izrečene od strane sudova i dalje su niske i apsurdne tako što se osobe odgovorne za brutalno ubistvo žena vraćaju na suđenje i utvrđuju  im se olakšavajuće okolnosti tokom krivičnog postupka.

Ovaj lanac okolnosti nam pokazuje da je ubijanje žena posledica institucionalnog, društvenog i kolektivnog propusta u rešavanju rodno zasnovanog nasilja kao primarnog pitanja, u okviru vladavine prava i pristupa pravdi.

  

Član 173 Krivičnog zakonika Republike Kosovo jasno definiše kaznu za teško ubistvo, gde se navodi da se lice koje je izazvalo ubistvo člana porodice ili deteta kažnjava kaznom doživotnog zatvora! Stoga, MŽK traži da se izrekne maksimalna kaznena mera i da se predaja policiji i starost počinioca ne uzimaju u obzir kao olakšavajuće mere, jer je to postala praksa od strane sudova. 

  

MŽK, kao mreža koja okuplja 190 različitih organizacija za ženska prava širom Kosova, pratiće institucionalni odgovor na ovaj slučaj i na sve slučajeve rodno zasnovanog nasilja.

  

MŽK ostaje otvorena za saradnju i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz besplatno pravno savetovanje i upućivanje na relevantne institucije. Ako vam je potrebna besplatna pravna pomoć za slučajeve rodno zasnovanog nasilja, ili znate nekoga kome je ona potrebna, kontaktirajte nas na: 038 245 850.