MŽK je održala 16-u godišnju Skupštinu svojih članica

Mreža žena Kosova (MŽK) je, 16. decembra,  u hotelu Sirius u Prištini, održala 16-u godišnju Skupštinu kojoj su prisustvovale članice, prijatelji, podržavaoci, predstavnici međunarodnih organizacija i kosovskih institucija. MŽK organizuje godišnju Skupštinu članica od 2003. godine, kao deo odgovornosti članova osoblja kako bi podnele izeštaj Skupštini članica MŽK-a svake godine.

MŽK će zaključiti još jednu godinu tokom koje je radila na realizaciji svoje vizije za Kosovo u kojem su žene i muškarci ravnopravni i imaju ravnopravne mogućnosti za obrazovanje, zaposlenje, učešće u politiku, zdravstvo i život bez nasilja. Svoju viziju, MŽK realizuje preko svoje misije podržavanja, zaštite, promovisanja prava i interesa žena i devojaka širom Kosova, bez obzira na njihovo političko opredeljenje, versku i etničku pripadnost, starost, nivo obrazovanja, seksualno opredeljenje i sposobnosti.

Ariana Qosaj Mustafa, predsednika Odbora MŽK-a, je u svom uvodnom govoru istakla uspeh i izazove MŽK- atokom 2018. godine, gde je između ostalog rekla „Biti deo Mreže žena Kosova je u stvari misija i verujem u to da našim radom i voljom svakoga dana  pokazujemo da smo deo mreže, putem koje ćemo nastaviti da se mobilizujemo pojedinačno i kolektivno,  za realizaciju misije stvaranja ravnopravnog društva“. „To i naše angažovanje čini nezamenjivom misijom da brojnim ženama i devojkama koje nas dostojanstveno predstavljaju širom sveta, pružimo mogućnost da to urade i u našoj zemlji“, dodala je ona.

Dugogodišnju saradnju i uspešan rad MŽK-a je pohvalio i Gunther Zimmer, šef kancelarije Austrijske agencije za razvoj (ADA), rečima „Austrijskoj agenciji za razvoj je čast da nastavi sa podrškom Mreže žena Kosova, istovremeno partnerom ADA-e od 2012. godine. Mi uvažavamo značajnu ulogu organizacija, mreža i pokreta za prava žena u pogledu uvođenja važnih društvenih promena na Kosovu, u regionu i šire“.

Annette Fath Lihic, glavna savetnica za politička pitanja/izvršni koordinator, Kancelarija Specijalnog predstavnika EU-e na Kosovu, je rekla da joj je zadovoljstvo što se može obratiti Mreži na ovom događaju, pominjući i pohvale ambasadorke Apostolove za „izvrstan rad koji obavlja MŽK-a“. ona je dalje rekla „rodna ravnopravnost je odlučujuća za obezbeđivanje bezbednosti, uspostavljanje političke stabilnosti i ekonomski razvoj. Brojni primeri pokazuju da su zemlje, u kojima su žene i muškarci ravnopravni i zajedno učestvuju u donošenje odluka, bezbednije i održivije“.

Među brojnim pohvalama i poezijama napisanim i recitovanim od strane Safete Rogova, posvećenim radu i delu aktivistkinje i humaniste Sevdije Ahmeti, MŽK-a je po prvi put dodelila godišnju nagradu Sevdije Ahmeti. Igballe Rogova, Generalna direktorka MŽK-a je, predstavljajući ideju ove nagrade koja se povezuje i sa istorijom rada žena aktivistkinja tokom devedesetih, rekla da nadamo da ćemo ovaj način  sačuvati ime aktivistkinje Sevdije, i istovremeno simbolično priznati doprinos drugih aktivistkinja. Nagrada je ove godine dodeljena Naxhije Buçinca, za rad i stalno angažovanje na obrazovanju žena i devojaka. Gđa. Buçinca je, veoma uzbuđena dobijanjem nagrade, rekla „Ne mogu a da ne uporedim Sevdiju Ahmeti sa Zhan d’Ark. Ona se borila za prava žena širom sveta. Ona je otvorila put kojim i mi danas hodamo. Ova nagrada je poruka i obaveza nastavka našeg rada.“

U nastavku su, Igballe Rogova, Generalna direktorka, i članice MŽK-a predstavile rad i angažovanje MŽK-a u pogledu sprovođenja Strategije 2015-2018, fokusirajući se na aktivnosti sprovedene tokom 2018. godine, na 5 oblasti: 1. Izgradnja kapaciteta MŽK-a; 2. Žene u politici i odlučivanju; 3. Zdravlje žena i devojaka; 4. Program protiv rodno zasnovanog nasilja; i 5. Ekonomsko osnaživanje žena.

Zahvaljujući se članicama, odboru i podržavaocima na stalnoj podršci i poverenju MŽK-a, gđa Rogova je rekla „Ovu Skupštinu ćemo iskoristiti i za slavlje i isticanje zajedničkog angažovanja i doprinosa na putu ka unapređenju prava žena i rodne ravnopravnosti na Kosovu i van istog. Hvala vam što verujete u Mrežu“. Ona je između ostalog predstavila i novu Strategiju 2019 – 2022. MŽK-a je programatske oblasti Strategije MŽK-a za 2019-2022 podelila na 6 oblasti: I) Osnaživanje feminističkog pokreta Kosova; II) Žene u politici i odlučivanju; III) Prava žena na zdravstvenu zaštitu; IV) Život bez rodno zasnovanog nasilja; V) Ekonomsko osnaživanje žena; i VI) Kvalitetno i ravnopravno obrazovanje, na čemu je rađeno tokom 2018. godine u saradnji sa članicama i ključnim akterima.

Nakon što su članovi usvojili godišnji izveštaj za 2018. godinu i novu Strategiju 2019 – 2022, nakon pauze za ručak, one su ponovo izabrale Besnik Lekën i Jeta Krasniqi kao mlade članove Odbora. Prilikom popunjavanja upitnika za procenu, Adelina Tërshani, istovremeno i članica, je recitovala poeziju ‘prekora’ „Zašto baš meni“.

16-a Skupština članica je podržana od strane Fondacije Kvinna till Kvinna i Austrijske agencije za razvoj (ADA).