MŽK, MRSZ i GIZ zvanično su pokrenuli revolucionarni novi izveštaj sa nazivom Budžetiranje za Socijalno Blagostanja

MŽK, MRSZ i GIZ pokreću budžet za socijalno blagostanje

Mreža Žena Kosova (MŽK), Ministarstvo za Rad i Socijalnu Zaštitu (MRSZ) i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, zvanično su pokrenuli revolucionarni novi izveštaj sa nazivom Budžetiranje za Socijalno Blagostanja: Brza Rodna Analiza za Informisanje Rodno Odgovorno Budžetiranje u Ministarstvu za Rad i Socijalnu.
Izveštaj je izrađen od strane MŽK-a u bliskoj saradnji sa MRSZ-om i podrškom GIZ-a. Izveštaj koristi jednostavan pristup rodno odgovornom budžetiranju koji je uključio podatke analiziranja održane od strane odeljenja i odseka MRSZ-a, od 2011 do 2014 godine sa polne perspektive, a zatim je koristio nalaza kako bi identifikovali specifične pokazatelje i aktivnosti koje bi mogli da se integrišu u budžetskim dokumentima za 2015- 2017 godinu.
„Prezentacija ovog izveštaja je veoma prikladna i potrebna za građane i predstavnike institucija, zato što ljudi misle da je budžet nedodirljiv. Međutim , izveštaj ga je učinio dodirljivim“, rekla je Dea Pallaska O’Shaughnessy, prisutna učesnica na lansiranju budžeta. „Razjasnio je izdvojene ’brojeve’ za muškarce i žene“.
Izveštaj otkriva nekoliko iznenađenja o distribuciji penzija, socijalne pomoći, socijalnih usluga, službe za zapošljavanje i stručnog usavršavanja žena i muškaraca, dečaka i devojaka na Kosovu, uključujući:
  • Budžetska linija socijalne pomoći je nepotrebno limitirana. Socijalna pomoć za najmanju korpu prehrambene robe, za prosečnu porodicu od četiri članova je nedovoljna, raskorak u budžetu je oko 24,000,000€.
  • U 2013 godini, plate muških članova osoblja u MRSZ-u, čine 56% budžeta, dok je 44% budžeta otišlo kod žena. Muškarci imaju tendenciju da drže više pozicije nego žene u Ministarstvu, što može uticati na kvalitet pruženih usluga koje se pružaju ženama i muškarcima.
  • Iako je registracija žena i muškaraca koja traže posao u skoro podjednakom broju, daleko više muškaraca (64%) je zaposleno nego žena (34%).
  • Muškarci su 89% od osnovnog doprinosa penzije, dok su žene dobile 11% u 2013 god.
  • MRSZ nije imala dovoljno finansija za pružanje najboljih socijalnih usluga, u skladu sa pravnim okvirom

Vadeći iz ovih nalaza, izveštaj predlaže konkretne načine kako MRSZ može da poboljša efikasnost i efektivnost svog budžeta, doprinoseći polnoj ravnopravnosti o poboljšajući socijalno blagostanje, kao što je vlada navela u Srednjeročnom Okviru Troškova.
„Čestitam organizacije za izveštaj“, rekao je Dren Rexha (Dren Redža), Službenik za Socijalnu Zaštitu u Organizaciji za dečija prava i hitnu pomoć, UNICEF. „To pokazuje uključivi pregled budžeta sa polne perspektive. Možda u budućnosti treba postojati istraživanje vezano za dizajniranje specifičnih šema od kojih muškarci i žene imaju koristi, kako bi smo mogli videti dali su socijalni transferi dizajnirani na taj način da žene i muškarci mogu imati koristi od njih“.
Trenutni Budžetski Cirkular i predložene promene za Zakon o Rodnoj Ravnopravnosti podstiču rodno odgovorno budžetiranje kao deo procesa kosovskog budžeta. Ovaj izveštaj pruža konkretan primer o time kako se može rodno odgovorno budžetiranje sprovesti unutar ministarstva.
Iako se izveštaj fokusiran na MRSZ, on može služiti kao koristan primer za druga ministarstva, opštine i zainteresovane aktere, o tome kako oni konkretno mogu da sprovedu rodno odgovorno budžetiranje unutar njihovih institucija.
„Mislim da je ova današnja diskusija dobar primer da je analiza podataka završena za početak diskusije. To nije sam kraj“, zaključio je Lukas Fischer (Lukas Fišer) iz GIZ-a. On je ohrabrio da se nastave diskusije između MRSZ-a i druge zainteresovane strane u vezi nalaza i preporuka