MŽK obaveštava studente psihologije o njenom programu i aktivnostima u pravcu postizanja ravnopravnosti polova

Dana 24. maja, pozivom Prof. Dr. Kaltrina Kelmendi, tokom časa predmeta Rodna psihologija, u Departmanu Psihologije pri Univerzitetu u Prištini „Hasan Prishtina“, Adelina Berisha iz Mreže Žena Kosova (MŽK), predstavila je program i aktivnosti MŽK-a. Prisutni studenti su upoznati detaljno o programu i strategiji kojom MŽK deluje, s ciljem postizanja društva gde su žene i muškarci ravnopravni i imaju jednake mogućnosti za obrazovanje, zaposlenje, učešće u politici, zdravstvu i koji žive život bez nasilja.

Deo predavanja je bilo takođe u upoznavanje studenata o trenutnoj situaciji na Kosovu, vezano za ravnopravnost polova. Prisutni su upoznati sa realizovanim istraživanjima i inicijativama zagovaranja, koje su preduzete od MŽK-a. „Mreža je jedan od izvora koji nas drži informisanim o činjeničnom stanju o ravnopravnosti polova. Istraživanja MŽK-a su izvršene na profesionalan način i često sam se i ja lično referisala tokom mojih post diplomskih studija“ – rekla je Prof. Dr. Kaltrina Kelmendi, koja se istovremeno zahvalila MŽK-u o podeli informacija i za doprinos koji je učinio u postizanju ravnopravnosti polova.