Aktivistkinja Nazlie Bala učestvuje na protestu MŽK zahtevajući zdravstveno osiguranje i bolju zdravstvenu negu, na dan 8.mart.

MŽK osuđuje napad na Aktivistkinju Nazlie Bala

Dana 27.marta 2013, u otprilike 20:35 časova, aktivistkinja za ljudska prava Nazlie Bala je fizički napadnuta na ulazu u njen stan. Njoj je zaprećeno: „Pazi se, ubićemo te“. Ovaj napad je usledio nakon što je Bala dobila anonimno pismo u kojem joj se preti životom, dana 20.marta. Pismo, koje joj je ubačeno ispod vrata njenog stana, sadrži sledeće: „Molim te, ne brani sramotu. U suprotnom, mi ćemo te ubiti“.

Napad i pretnje se odnose na njeno pojavljivanje na emisiji Radio Televizije Kosova (RTK) „U potrazi“, nekoliko dana pre, gde je zagovarala za obuhvatanje osoba koje su pretrpele seksualno nasilje tokom rata, upostojeći zakon za sve kategorije ratnih žrtava.

Kroz pisma i saopštenja, MŽK je izrazila svoju zabrinutost u vezi sa čitavim napadom i pretnji upućnoj Bala. MŽK je zatražila istragu od strane Kosovske policije, kao i hitnu zaštitu za Balu.MŽK je obavestila javnost da je Bala bila istaknuta aktivistkinja za ljudska prava od 1990. Ona je započela sa svojom dobrovoljnom posvećenošću ljudskim pravima, radeći sa Savetom za odbranu ljudskih prava i sloboda
(SOLJPS). Za 23 godine od tada, ona stalno podržava i osnažuje žene.

MŽK smatra napad protiv Bala, poznate aktivistkinje za ženska prava, ne samo napad na nju, nego na sve žene i muškarce koji žele da zaštite dostojanstvo žena koje su preživele seksualno nasilje. Takve pretnje i nasilje neće nikada odvratiti nađe napore za unapređenje pravde na Kosovu i da se obezedi dostojanstvo za žene koje su preživele nasilje.