MŽK Predstavlja Članovima Nove Mogućnosti za Grantove

Članovi MŽK-a su saznali o novim mogućnostima grantova preko Fonda Žena Kosova, na jednoj informativnoj sednici, održanoj 13. Maja. U nedavno otvorenom krugu za grantove, članovi MŽK-a mogu aplicirati bilo kao pojedinačne organizacije ili u partnerstvu sa drugom organizacijom. Članovi mogu da apliciraju za novo umrežavanje za promene granta, preko kojeg dve organizacije mogu da prime do 8,000€ za zajedničku inicijativu zastupanja.

Dok su članovi MŽK-a veoma posvećeni svom poslu, mnogi drugi nemaju dovoljno finansijskih sredstava za realizovanje svojih inicijativa. Istovremeno, nekoliko organizacija imaju zajedničke ciljeve i/ili ekspertize koje mogu da dele sa jedni drugima. Ovi grantovi pružaju organizacijama mogućnost da sarađuju sa jedni drugima za realizovanje većih promena. Zadnji rok za podnošenje zahteva je 30 Maj. MŽK ostaje spreman da podrži naše članove sa bilo kakvim pitanjima ili zabrinutostima koje mogu imati. Mi smo uzbuđeni da vidimo šta članovi inicijativa za zastupanje planiraju da preduzmu zajedno. Ovi grantovi su omogućeni preko podrške Austrijske Agencije za Razvoj i MŽK predviđa da pruža grantove oko 40,000€.