MŽK reaguje protiv seksističkog jezika uperenog prema ministarki Aljbuljeni Hadžiu 

Danas tokom dana, na portalu „Nacionale” tokom reportaže, novinarka se usredsredila na spoljašnji izgled, tačnije na kosu ministarke Hadžiu prilikom njenog izlaska sa konferencije na kojoj je tema diskusije bio Centar za socijalni rad. 

Mi kao Mreža žena Kosova reagujemo na ovaj tretman i seksistički jezik koji je bio uperen protiv ministarke Hadžiu. Takođe, pozivamo medije na Kosovu da izveštavaju o važnom radu svake žene angažovane u javnoj sferi, umesto da se bave spoljašnjim izgledom žena. 

Na pitanje novinarke o njenoj kosi, ministarka Hadžiu je odgovorila da bi bilo „bolje da građane Republike Kosovo obavestite o tome šta se dešava sa centrima za socijalni rad i koje su preporuke koje su proizašle sa konferencije, nego da se bavite mojom kosom, jer je to moja lična stvar“. 

Žene nastavljaju da budu konstruktivan deo političkih procesa na Kosovu, stoga MŽK oštro reaguje na svaki pokušaj umanjivanja njihove političke uloge kroz takve postupke. 

Potrebno je da se suprotstavimo jeziku i načinima razmišljanja koji i dalje prikazuju žene unutar određenih okvira. Moramo se usprotiviti tendencijama koje pokušavaju da prikažu kako žene treba da izgledaju ili se ponašaju kako bi bile prihvatljive za društvo, jer u suprotnom se dovodi u pitanje njihov doprinos. 

Ovakav način razmišljanja još jednom pokazuje koliko je još potrebno da radimo na našem putu i ​​misiji da razbijemo takve rodne nejednakosti i predrasude.