MŽK se Zahvaljuje svojim stažistima

Svake godine, MŽKpruža stažiranje za studente sa Kosova i iz inostranstva. Ovog leta, mi smo dočekali dve stažiste iz Amerike, Jennifer Davidson iz Dartmouth Koledža u Pensilvaniji i Monique Nicole Morin iz Nove Škole (The New School) u Nju Jorku.
Jennifer i Monique su radile zajedno tokom leta u kancelarijama MŽK-a i pomogle su i dale veliki doprinos.
„Toliko puno sam naučila tokom mojeg vremena u MŽK-u oko svačega što se tiče pisanja predloga za grantove do uticaja evropskih integracija na žene. Rad „ruke na posao“ mi je zaista pomogao da porastem i nisam mogla da tražim korisnije iskustvo,“ rekla je Jennifer.
Jennifer i Nikki su doprinele MŽK-u na bezbroj načina, od doprinosa za naše novine i materijal za odnose sa javnošću do izrade koncepta i predloga projekta radi pomaganja MŽK-a u obavljanju istraživanja koji smo uvek želeli da uradimo ali za koji nismo imali vremena. Zahvaljujemo im se za njihov naporan rad i doprinose!
Ako želite da stažirate sa MŽK-om, molimo vas pošaljite CV i propratno pismo objašnjujući vaše motivacije, šta biste želeli da radite i šta bi ste želeli da naučite od iskustva na info@womensnetwork.org.