RrGGK Falënderon Praktikantet tona të Shkëlqyeshme

 Çdo vit, RrGGK ofron praktikë për studentë nga Kosova dhe jashtë Kosovës. Këtë verë ne mirëpritëm dy vullnetare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Jennifer Davidson nga Dartmouth College në Pennsylvania dhe Monique Nicole Morin nga New School në New York.

Jennifer dhe Monique punuan gjatë verës në zyret e RrGGK duke ndihmuar dhe dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh.
“Unë kam mësuar shumë gjatë kohës që kam kaluar në RrGGK, kam mësuar si të shkruaj projekt propozime dhe për ndikmin e Integrimeve Evropiane tek gratë. Kjo eksperiencë ka qenë e jashtëzakonshme dhe shume e dobishme.” tha Jennifer.
Jennifer dhe Nikki kanë kontribuar për RrGGK-në në mënyra të ndryshme, duke filluar nga buletini mujor, materialet tjera për mardhënie me publikun dhe deri tek draftimi i koncepteve dhe projekt propozimeve, si dhe duke ofruar ndihmë për hulumtime që gjithmonë kemi dashur të bëjmë por nuk kemi arritur për shkak të kohës të limituar. Ne i falenderojmë ato për punën e palodhëshme dhe kontributin e tyre!
Nëse dëshironi të bëni praktikë në RrGGK, ju lutem dërgoni CV-në tuaj dhe një letër motivuese, çfarë dëshironi të bëni dhe çfarë dëshironi të mësoni nga përvoja nëinfo@womensnetwork.org