MŽK zagovara Rodno odgovorno budžetiranje u  IPA III 

Mreža žena Kosova (MŽK)  izradila je kratku analizu politika, u kojoj je navela preporuke za uključivanje rodne perspektive u Uredbu EU kojom se definišu politike spoljnog finansiranja EU, odnosno u uredbu koja definiše ciljeve IPA III.  

Ovo pismo je podržalo 190 ženskih organizacija na Zapadnom Balkanu. MŽK zajedno sa ovim organizacijama podrške, kroz ovu analizu izrazila je duboko uverenje da je integrisanje rodne perspektive u propise koji definišu pretpristupnu pomoć moguće i neophodno za unapređenje rodne ravnopravnosti u regionu Zapadnog Balkana i šire.  

MŽK je dobila pozitivne komentare od nadležnih zvaničnika EU, koji su analizu smatrali izuzetno odgovarajućom i pripremljenoj u pravo vreme. 

Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) je glavni finansijski instrument obezbeđivanja podrške EU za korisnike u sprovođenju reformi usmerene ka približavanju EU. Uredba IPA II stupila je snagu 16. marta 2014. godine i primenjuje se do kraja 2020. godine. Uredba IPA II dopunjuje se Zajedničkom provedbenom uredbom (CIR), koja predstavlja skup pojednostavljenih i harmonizovanih pravila i procedura primene za sve instrumente spoljnog delovanja. Neke od odredbi (CIR) o finansiranju zemalja Zapadnog Balkana biće regulisane Instrumentom susedstva, razvoja i međunarodne saradnje (NDICI). Preporuke MŽK-a takođe uključuju integrisanje rodne perspektive u ovu uredbu. 

Ova analiza politika izrađena je od strane Mreže žena Kosova (151 organizacija članica) i podržana je od strane: 

  • Centra za ženska prava – Crna Gora  
  • Fondacije Udružene žene – Bosna i Hercegovina 
  • Mreže za osnaživanje žena u Albaniji – Albanija (8 članica) 
  • Nacionalne mreže za okončanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici – Severna   Makedonija (19 članica) 
  • Reactor Research in Action – Severna Makedonija 
  • Udruženje žena Peščanik – Srbija 
  • „Vatra“ – Psiho-socijalni centar – Albanija