MŽK završava ciklus obuka o Državnom protokolu o postupanju u slučajevima seksualnog nasilja

Danas, 20. februara, Mreža žena Kosova (MŽK) u saradnji sa skloništem „Centar za sklonište žena i dece“ u Prizrenu završila je ciklus obuka o Državnom protokolu o postupanju u slučajevima seksualnog nasilja.

Izvršna direktorka ovog centra Jubiljea Kabaši je na otvaranju sastanka zahvalila MŽK na kontinuiranoj podršci u rešavanju slučajeva rodno zasnovanog nasilja.

Službenica na programu za rešavanje pitanja rodno zasnovanog nasilja u MŽK, Besarta Breznica, rekla je da se danas zatvara ciklus obuke za Državni protokol o postupanju u slučajevima seksualnog nasilja, ocenivši da je prilično efikasan s obzirom na broj učesnika koji su imali koristi od ovih obuka.

Današnjem sastanku prisustvovala je i ministarka pravde Aljbuljena Hadžiu, koja je izrazila duboku zahvalnost za kontinuirani rad MŽK-a na rešavanju pitanja rodno zasnovanog nasilja. Ona je dalje rekla da bi pravosudne institucije trebalo da budu više posvećene iskorenjivanju ovog problema.

„Treba napomenuti da je tokom protekle godine 60 odsto slučajeva nasilja rešavano ili se rešava, ali hoću da napomenem da nam je potrebna i podrška tužilačkog i sudskog saveta. Procenat sprovođenja za godinu dana je optimističan“, rekla je Hadžiu.

Takođe je i Vljora Tuzi Nuši, šefica Kancelarije UN Women na Kosovu, zahvalila Ministarstvu pravde i Mreži žena Kosova što su preduzeli ovaj važan korak u borbi protiv seksualnog nasilja, kroz multisektorski pristup kako to zahteva Istanbulska konvencija.

„Moram da naglasim da je izrada protokola rezultat dugogodišnjeg ulaganja Evropske unije u usklađivanju institucionalnog odgovora protiv nasilja nad ženama i devojkama (VAWG) sa međunarodnim standardima definisanim Konvencijom o eliminaciji diskriminacije nad ženama i devojkama (CEDAW) i Istanbulskom konvencijom (IK), što je omogućeno kroz Regionalni program koji se sprovodi na Zapadnom Balkanu i Turskoj od 2017. godine“, rekla je ona.

Službenici opštinskih koordinacionih mehanizama i lokalnih institucija prošli su obuku o Državnom protokolu o postupanju u slučajevima seksualnog nasilja, svrsi ovog protokola, upravljanju slučajevima seksualnog nasilja, institucionalnim odgovornostima i sprečavanju. Takođe, na ovoj obuci se govorilo o konkretnim slučajevima seksualnog nasilja.

Trenerica Monika Kocaći je rekla da ova obuka ima poseban značaj jer je preplitanjem teorijskih znanja i sadržaja Protokola sa ilustracijama praktičnih primera jasnije otkrivena realnost ovog ozbiljnog oblika nasilja, koji je praćen predrasudama i okrivljavanjem žrtava.

„Treba da napomenem da se razgovor sa ministarkom pravde Aljbuljenom Hadžiju i njenim kabinetom smatra veoma pozitivnim iskustvom koje promoviše razvoj uspešnih modela saradnje ne samo između lokalnih institucija, već i između lokalnih i centralnih vlasti“, rekla je Kocaći.

Na današnjoj obuci učestvovali su zvaničnici opština Prizren, Suva Reka, Dragaš i Mamuša. Dok su obuke o ovom protokolu održane i u Prištini, Uroševcu, Gnjilanu, Novom Brdu, Mitrovici, Peći i Đakovici.

Podsećamo da je Državni protokol o postupanju u slučajevima seksualnog nasilja lansirano 5. decembra 2022. godine od strane Ministarstva pravde u saradnji sa Institutom za sudsku medicinu. Ovu inicijativu podržavaju UN Women Kosovo preko fondova Evropske unije.