Narodni advokat i NVO su marširali za ljudska prava

Narodni advokat je zajedno sa nekoliko Nevladinih organizacija (NVO) preuzeo zajedničku inicijativu radi obeležavanja međunarodnog dana ljudskih prava. Na taj način, 10. decembra, oni su se sastali ispred Narodnog pozorišta da marširaju pod parolom: „Ustavni za ljudska prava”.
“Po prvi put se sastajemo sve organizacije pod pokroviteljstvom Narodnog advokata da zajedno podignemo glas za ljudska prava. Kod nas se ne primenjuju ljudska prava i slobode onako kako je propisano u deklaraciji, ali mi nećemo stati i zajedno smo izašli da podignemo glas za prava svih grupa na Kosovu, za prava žena, zajednica, za prava LGBT-a i za sva osnovna ljudska prava na Kosovu”, izjavila je Igballe Rogova, izvršni direktor Mreže žena Kosova u svom govoru.
Dok je Hilmi Jashari, Narodni advokat izjavio: “Ovo je poseban dan na Kosovu, jer sve Nevladine organizacije učestvuju. […] Izjavu je do sada potpisalo 40 organizacija i složile su se da se obratimo javnim institucijama“. On je u nastavku pročitao i Zajedničku izjavu.
Institucija Narodnog advokata je zajedno sa predstavnicima NVO-a potpisala Zajedničku izjavu, garantujući da će uvek štititi ljudska prava. Preko ove Izjave, organizatoru su imali u cilju da snažno pošalju zahtev za dodatno sveobuhvatno i među-institucionalno angažovanje radi promovisanja i edukacije ljudskih prava i osnovnih sloboda i preduzimanja zajedničkih radnji u cilju razvijanja efikasne saradnje za poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda na Kosovu.

Fotograf: Atdhe Mulla