“Nasilje se ne krije u četiri zida” podstiče prijavljivanje nasilja u porodici

U mesecu podizanja svesti o nasilju u porodici, izložba „Nasilje se ne krije u četiri zida“ nastavila je put Peći.

Građani su se okupili na Trgu Shkelzen Haradinaj kako bi saznali kako da razbiju muk koji dozvoljava da se nasilje u porodici nastavi. Stotine ljudi su posetili izložbu koju je organizovala Mreža žena Kosova (MŽK) u partnerstvu sa Centrom za blagostanje žena (CBŽ).

Adeljina Beriša (Adelina Berisha), službenica za zalaganje i istraživanje nasilja po rodnom osnovu je na otvaranju izložbe istakla bitnost prijavljivanja nasilja u porodici.

„68% Kosovara su doživeli nasilje u porodici tokom njihovog života, a mnogi takvi incidenti se ne prijavljuju“, rekla je Berisha.

Izložba koja je održana i u ostalim gradovima Kosova, kao što su: Priština, Đakovica, Gnjilane, Mitrovica i Uroševac, tokom oktobra meseca zaustavila se i u Peći i nastaviće da putuje u i druge opštine.

„Moramo podsetiti da svako lice može biti žrtva i nažalost, uvek je primarna potreba žrtve smeštaj“, rekla je Ardita Balja (Ardita Bala), direktorka CBŽ-a. „Sklonište je obavezno da pruža sigurno i mirno mesto“, dodala je ona.

Izložba za cilj ima da podigne svest o različitim oblicima nasilja u porodici i da građanima pruža informacije u vezi sa određenim institucijama i načinu njihovog kontaktiranja. Posetioci su se takođe informisali i o njihovim zakonskim obavezama da prijave slučajeve nasilja u porodici i pružana podrške žrtvama.

„Postoji napredak, jer se nasilje prijavljuje nasuprot ranijim godinama“, rekla je Sebahate Ćorkadiu (Sebahate Qorkadiu) iz Kancelarije za rodnu ravnopravnost, opština Peć.

Izložbu su podržali Evropska unija (EU) preko UN Women (#EVAW) i Austrijska agencija za razvoj (ADA).