“Nasilje se ne krije u četiri zida“ prikazana i u Prizrenu

Izložba “Nasilje se ne krije u četiri zida”, koja je ovog puta prikazana na Trgu boraca u Prizrenu u 11.30č, pred građane/ke je donela simbolični lavirint i prikazala je nekoliko priča žena i muškaraca koji su doživeli nasilje u porodici, događaje koje ke prikupila Mreža žena Kosova (MŽK). Izložba je organizovana u saradnji sa Centrom za smeštaj žena i dece (CSŽD) u Prizrenu.

Cilj ove izložbe je podizanje sveti građana/ki Kosova da prijavljuju slučajeve nasilja u porodici kao i pružanje informacija kako i gde mogu pronaći institucionalnu podršku.

Izložba je održana i u drugim gradovima: Prištini, Gnjilanu, Đakovici, Mitrovici, Uroševcu i Peći, a u narednim mesecima će nastaviti da se prikazuje i u drugim gradovima na Kosovu.

„Imajući u vidu da je 1330 slučajeva nasilja u porodici prijavljeno u Kosovskoj policiji tokom perioda januar-septembar, ohrabrujem sve učesnike da usvoje činjenice za ove izložbe i da pomognemo i podržimo žrtve nasilja“ rekla je Jubiljea Kabaši (Jubilea Kabashi), direktorka za CSŽD-a.

„Cilj izložbe je da se podigne svest građana/ki o raznim oblicima nasilja u porodici i rasprostranjenosti nasilja na osnovu nalaza istraživanja MŽK-a, o ulozi institucija u zaštiti žrtava nasilja u porodici, kao i o tome gde se građani mogu žaliti ukoliko im institucije ne pružaju zaštitu“, rekla je Adeljina Beriša (Adelina Berisha) iz MŽK-a.

Izložbu su podržali Evropska unija (EU) preko UN Women (#EVAW) i Austrijska agencija za razvoj (ADA).