NVO Luna podigla svest o prijavljivanju slučajeva nasilja u porodici 

Nasilje u porodici je i dalje jedan od najrasprostranjenijih oblika nasilja koje se vrši na Kosovu. Koliko god da nasilje u porodici predstavlja tešku kriminalnu povredu, takoreći svakoga dana su žene žrtve nasilja u porodici, nažalost nekada i žrtve ubistava.  

Ovi slučajevi su izraženi u svim zajednicama u zemlji. Statistike za 2019. godinu o slučajevima nasilja u porodici su zabrinjavajući.  

Kako bi to tretirala organizacija „Luna“ radila je šest meseci na terenu sa ženama iz srpske zajednice iz sela Plementin u opštini Obilić, Mitrovice, sela Ranilug u opštini Gnjilane, sela Ugljare opština Kosovo Polje i sa ženama iz Novog Brda i Gračanice.  

Izvršna direktorka ove organizacije Stanislava Kovačević iskazala j potrebu za ovom inicijativom.  

„Stanje (prisustva nasilja u porodici) je sada teže u manjinskim grupama, kao što su na primer srpska zajednica, romska i druge, jer nemamo zvaničnih podataka, mi poznajemo stanje jer smo u svakodnevnom kontaktu. Zato smo realizovale inicijativu „Promovisanje i zaštita žena od nasilja u porodici“.  

Putem ove inicijative realizovane su sledeće aktivnosti: Informisanje žena u vezi sa njihovim pravima u slučaju nasilja u porodici; Okrugli sto sa temu: „Uticaj patrijarhalnog obrazovanja na žene koje pate od nasilja u porodici“, ovaj sastanak je održan u okviru 16 dana aktivizma. Realizovana je poseta Policiji jer tu treba napraviti prvi korak u slučaju prijavljivanja nasilja u porodici. Takođe je posećena i Sigurna kuća u Novom Brdu, koja je na raspolaganju srpskim ženama, kao i ženama iz drugih zajednica koje su žrtva nasilja u porodici.  

Jedna od korisnica ove inicijative je rekla da je veoma zahvalna što je imala koristi i da su informacije koje je dobila bile veoma korisne za njeno blagostanje.  

Kao deo ove inicijative održan je i informativni sastanak na kojem je učestvovalo na desetine srpskih žena u selu Ugljare u Kosovu Polju, na kojem je diskutovano o „Informisanju žena o njihovim pravima u slučaju nasilja u porodici, u vezi sa institucijama, podrškom i priznanjem problema sa kojima se suočavaju žene iz manjina, a koje pate i od nasilja u porodici“. Na ovom sastanku je predavač bila Ariana Qosja – Mustafa, direktora programa i viši istraživač u KIPRED-u i ujedno i članica Odbora MŽK-a, koja je govorila o uzrocima i najčešćim žrtvama nasilja u porodici.  

Ona je obavestila prisutne u vezi sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, kao i o institucionalnim koracima koje treba pratiti u slučaju doživljavanja ovog nasilja.  

„Život bez nasilja po rodnom osnovu“ je jedan od ključnih programa MŽK-a putem kojeg se teži da žene i devojke iz svih zajednica žive život bez nasilja po rodnom osnovu.  

Ovaj projekat podržao je Fond žena Kosova (FŽK), a finansirala ga je Austrijska agencija za razvoj (ADA).