OPDMK održava godišnji sastanak GŽOS

Organizacija osoba sa mišićnom distrofijom Kosova (OPDMK) nastavila je sa aktivnostima u okviru inicijative „Jačanje učešća žena u politici“, koju podržava Kancelarija Evropske unije (BE) na Kosovu.

OPDMK je 10. oktobra  u Prizrenu  održao godišnji sastanak sa Grupom žena sa ograničenim sposobnostima (GŽOS) kako bi se diskutovalo više o do sada sprovedenim aktivnostima. Tokom ovog sastanka planirane su i aktivnosti za ostatak godine.

Izvršna direktorica OPDMK, Antigona Šestan govorila je o važnosti ovog sastanka.  

„Predstavnice GGAK treba da se sto vise angažuju za žene sa ograničenim sposobnostima koje mogu svaki dan biti vise uključene u GŽOS i na taj način doprineti ostvarenju njihovih potreba i ciljeva. Na ovaj način ćemo biti glas koji će se čuti u široj javnosti i samo na taj način ćemo ukloniti sve prepreke, ne samo za nas kao grupu, već i za sve žene sa ograničenim sposobnostima“, rekla je ona

Kurse, Resmije Rrahmani, mobilizator u okviru ovog projekta  OPDMK, kaže da su ovakvi sastanci vitalni za poboljšanje položaja žena i devojaka sa invaliditetom na Kosovu.

„Cilj nam je bio da međusobno podelimo postignuća, a takođe i da razgovaramo o planiranim aktivnostima. Nadam se da ćemo sledeće godine imati još više zajedničkih aktivnosti, jer smo ove godine bili malo ograničeni zbog pandemije  COVID-19“, rekla je Rahmani

Učesnica Pranvera Musaj je ovaj sastanka ocenila kao izuzetno plodan.

„Ovakvi razgovori pozitivno utiču na svakog od nas, pogotovu sto ima dugo vremena da se nismo sastali iz već poznatih razloga. Po mom mišljenu, sastanci poput ovog povećavaju kapacitete GŽOS, a pored toga, uopšte poboljšavaju položaj žena sa ograničenim sposobnostima“, rekla je Musaj.

Učesnice su pohvalile ovaj sastanak i obavezale se na dalju saradnju u poboljšanju  žena i devojaka sa ograničenim sposobnostima na Kosovu.