Organizacija Rikotta i ženski centar „ATO” vraćaju se sa sastancima o ekonomskom osnaživanju i izgradnji kapaciteta žena

22. avgusta, organizacije članice Mreže žena Kosova (MŽK), Organizacija Rikotta i Ženski centar “ATO” u partnerstvu su održale prvi sastanak u uslovima pandemije sa 30 žena Bošnjakinja i Goranki iz Prevalca i okolnih sela kao što su Mušnikovo, Gornje Selo, Rečane, Grnčar i Ljubinje. 

Sastanak je održan u Prevalcu pod vođstvom Semre Turbedar koja je rekla da su ovakve inicijative veoma pogodne za ovaj region. 

Organizacija Rikotta i ženski centar „ATO“ vraćaju se sa sastancima o ekonomskom osnaživanju i izgradnji kapaciteta žena. 22. avgusta, organizacije članice Mreže žena Kosova (MŽK), Organizacija Rikotta i Ženski centar “ATO” u partnerstvu su održale prvi sastanak u uslovima pandemije sa 30 žena Bošnjakinja i Goranki iz Prevalca i okolnih sela kao što su Mušnikovo, Gornje Selo, Rečane, Grnčar i Ljubinje. 

Ovaj sastanak je ostvaren u okviru inicijative „Ekonomsko osnaživanje i jačanje kapaciteta žena u Prevalcu i okolnim selima“, uz podršku Fonda kosovskih žena (FKŽ) i finansiranjem Austrijske agencije za razvoj (ADA). 

Tokom radionice, učesnice su imale priliku da se detaljnije informišu o mogućnostima uključivanja u rad i obuče se o različitim temama kao što su: šta je zagovaranje, kao i načinima zagovaranja u relevantnim institucijama. 

Lider ovog sastanka Fikrije Ferizi je rekla da su ovakve inicijative veoma pogodne za ovaj region. 

„Dok je veliki broj stanovništva suočen sa nedostatkom mogućnosti za zaposlenje i razvoj, žene – posebno one koje žive u ruralnim sredinama, sada i pod uticajem pandemije COVID – 19, najviše su uticajne od ovih faktora”, rekla je ona. 

“Žene u ovom regionu, pored toga što žive u teškim uslovima, takođe doživljavaju izolaciju i marginalizaciju od svojih porodica i društva uopšte”, dodala je izvršna direktorica organizacije Rikotta, kao i koordinatorka projekta, Pranvera Hajzeri – Bullaku. 

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Kancelarije za zapošljavanje u opštini Prizren i predstavnik Direkcije za privredu, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj koji su obavestili o mogućnostima za uključivanje ovih žena i devojaka u svoje projekte.