Organizacija „You Can Do“ objavljuje analizu „Rodno zasnovano nasilje nad ženama sa invaliditetom“ 

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), You Can Do, kroz analizu kroz analizu naglašava rodno zasnovano nasilje nad ženama sa invaliditetom. 

U sažetku dokumenta analizira se trenutna situacija i postojeći problemi na Kosovu. „Žene s invaliditetom suočavaju se s velikim izazovima i dvostrukom diskriminacijom u vezi s rodno zasnovanim nasiljem. Ovo istovremeno zahteva poseban fokus na rešavanje ovog pitanja na individualnom, institucionalnom i društvenom nivou“, navodi se u sažetku politike „Rodno zasnovano nasilje nad ženama sa invaliditetom“. You Can Do nastoji da podigne svest i informiše žene sa invaliditetom o njihovim pravima. Takođe je potrebno jačanje pravnog okvira, kako bi se obezbedila bolja primena postojećih zakona i politika za njihovu zaštitu.  

Sažetak ove analize sačinjen je u okviru inicijative „Promovisanje državnih mehanizama za žene i devojke sa invaliditetom da žive život bez seksualnog zlostavljanja“ koju podržava Mreža žena Kosova i finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu.  

Kompletan dokument možete pronaći na ovom linku.