PEA organizuje okrugli sto o paliativnoj nezi na Kosovu 

Dana 25. februara organizacija Psihoterapeuti u akciji (PEA) je održala okrugli sto u okviru inicijative „Unapređenje paliativne nege na Kosovu i senzibilizacije zajednice za lica sa posebnim potrebama“.

Cilj ove incijative je zaštita i poboljšanje zdravlja, uglavnom u ruralnim mestima gde je pristup na zdravstvene usluge otežan, kao i ima nedostatka zdravstvenog vaspitanja.

Prisutni na ovom događaju su bili: direktor Regionalne bolnice u Gnjilanu, direktor Zdravstva u Opštini Gnjilane, direktor Glavnog centra porodične medicine (GCPM), kao i predstavnici organizacija civilnog društva.

Doktorka Ramize Ahmeti – Ibrahimi je predstavila razvoj tromesečnog rada, period tokom kojeg su Psihoterapeuti u akciji ostvarili 230 poseta ženama, muškarcima i deci u selima Gradiš, Kišnopolje, Vrbnica, Žegrovac, Pidić, Laštica, Dražica, Paralovo i Makreš.

Dalje je direktor Zdravstva u Opštini Gnjilane, Selami Xhemaili čestitao Psihoterapeute u akciji za dobro obavljen posao.

Nekoliko od preporuka koje proizilaze od ove inicijative su: da se stalno prati promovisane, vaspitanje, osposobljavanje i savetovanje porodice; kao i da se obaveštavaju porodice za ulogu zdravstvenog tima preko medija i škola.

Ovaj okrugli sto, odnosno ova inicijativa je podržana od Fonda žena Kosova (FŽK) i Mreže žena Kosova (MŽK), kao i financirana je od Austrijske agencije za razvoj (ADA).