Predstavnici OCD dostavljaju peticiju koja zahteva izmenu Zakona o Amnestiji kod Predsednice Kosova Atifete Jahjaga 19. Jula

Peticija 12,764 Građana, OCD-a Protiv Kosovskog Zakona o Amnestiji

Nacrt zakona o Amnestiji na Kosovu potiče iz sporazuma za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Namera je bila da podrži integraciju Srba na severu Kosova pružajuči zaštitu od tužbi nakon srpskog otpora prema Ustavu Kosova od proglašenja nezavisnosti 2008. Međutim, prema nekim poslanicima prvobitni nacrt zakona , „prevazilazi amnestiju i pokušava da obezbedi amnestiju za obična krivična dela koja su počinjena na celoj teritoriji Kosova“. Uprkos zabrinutostima, parlament je iskoristio ubrzani postupak bez javne rasprave, odravajuči prvo razmatranje Nacrta Zakona 4. Jula.

MŽK je reagovalaprotiv Nacrta Zakona o Amnestiji i pozvala poslanike da ne glasaju za njega, jer bi obezbediti amnestiju za brojna krivičnih dela, uključujući nasilje nad ženama. Raznovrsni građani protestovali su ispred parlamenta, a razišli su se tek nakon što Nacrt Zakona nije prošao. Na prvom razmatranju, Nacrt Zakona je dobio samo 70 glasova za, što je bilo manje od neophodnih 80 glasova.
Zabrinutost zbog spornog člana 3. dovela je Vladu da dodaje klauzulu u kojoj se navodi da krivična dela koja kao ruzultat imaju ubistvo ili telesne povrede neće biti predmet amnestije..
Kada je drugo razmatranje Nacrta Zakona najavljeno za 11. Jul, građani Kosova su organizovali protest ispred parlamenta. To je trajalo šest dana i pet noći. Demonstranti su jasno stavili do znanja da oni ne predstavljaju nikakvu instituciju ili političku stranku. Dalje, pored nekoliko individualnih reakcija, 34 organizacije civilnog društva (OCD) je napisalo zajedničko pismo kancelariji EU na Kosovu, EULEKS-u i ambasadama Kvinta zahtevajući da Nacrt se Zakona o Amnestiji preispita. Oni su takođe pokrenuli peticiju građana, tražeći izmenu Zakona. Građani su ponovo protestovali ispred pošto je parlament održao svoje druge razmatranje zakona.
Uprkos protestima građana, Zakon o Amnestiji je Usvojen 11 Juna sa 91 glasova za i 17 protiv.
Građani su nastavili da protestuju do 19 Jula potpisivanjem pomenute peticije. Sve u svemu, OCD su okupile 12.764 potpisa. Kosovski Institut za Politička Istraživanja i Razvoj, Grupa za Pravne i Političke Studije, MŽK, Community Building Mitrovica, Syri i VizionitEC Ma Ndryshe i INPO podneli su peticiju u Predsedništvu, zahtevajući da se Nacrt zakona vraćti u Skupštinu (pogledajte njihovo pismo ).
Predsendica Jahjaga je pohvalila posvećenost i ulogu civilnog društva u demokratizaciji Kosova. „Komunikacija između institucija i civilnog društva je neophodna i doprinosi sveukupnom poboljšanju procesa“, rekla je ona.
Pošto je Zakon zadržan od strane Ustavnog Suda pre potpisa Predsednice, MŽK i druge organizacije civilnog društva i dalje nastavljaju da zagovaraju njegovu reviziju.