Povećanje broja zaposlenih žena izmenom Zakona o radu

oš u 2015. godini, Mreža žena Kosova (MŽK) je sprovela istraživanje o efektima trenutnog Zakona o radu na Kosovu o učešću žena na tržištu rada. Konkretnije, ovo istraživanje je bliže pratilo odredbe o porodiljskom odsustvu u okviru ovog zakona i finansijsko opterećenje koje one imaju na poslodavce i stepen diskriminacije žena u zapošljavanju ili na radu. Nakon dve godine formiranja partnerstva sa različitim organizacijama i zajedno formirajući Ženski ekonomski forum za zalaganje da se odredbe o odsustvu izmene, Iliriana Banjska iz MŽK-a je učestvovala na dvodnevnoj radionici, koju je organizirala Demokratija za razvoj (D4D) u kojoj su zajednički komentari dati na Prvi nacrt novog Zakona o radu predstavljeni Ministarstvu rada i socijalne zaštite (MRSZ-a).
D4D je predstavio zajedničke preporuke koje je delimično sastavila i MŽK i istraživanja na kojima se zasnivaju. Najvažniji doprinos koji je civilno društvo uz podršku Unije nezavisnih sindikata Kosova predstavilo je revidirani model materinstva, očinstva i roditeljskog odsustva. Predloženi model nudi porodicama ukupno 13 meseci odsustva. Ovo uključuje osam meseci za majku; četiri meseca porodiljskog odsustva od 70% od njene mesečne plate plaća poslodavac i 4 meseca roditeljskog odsustva od 50% prosečne plate na Kosovu plaća Vlada. Za očeve: ovaj model nudi očevima ukupno 5 meseci odsustva, što uključuje mesec dana odsustva od 70% njegove mesečne plate koju plate plaća poslodavac i četiri meseca roditeljskog odsustva od 50% prosečne plate na Kosovu koju plaća Vlada.
Predstavnici civilnog društva su izneli argumente da će ovakav model doprineti ravnopravnosti polova na Kosovu, jer će porodice imati finansijski podstrek za deljenje odgovornosti za decu. Ovo može preusmeriti tradicionalne rodne norme u pogledu porodice i rada i omogućiti povećanje stope zaposlenosti žena. Kao što je istraživanje, koje su izvršili MŽK, D4D i Institut Riinvest, pokazalo, sadašnji vlasnici preduzeća se suočavaju sa finansijskim opterećenjem zbog dugoročnih odredaba o porodiljskom odsustvu, što je dovelo do toga da poslodavci više vole da angažuju muškarce od žena. Ovo je takođe jedan od ključnih razloga zašto predloženi model teži da se poslodavcima znatno ublaže sadašnji troškovi porodiljskog odsustva i stvore više ravnoteže u tome koliko odsustva mogu uzeti žene i muškarci. Ovo će doprineti smanjenju rodne diskriminacije prilikom zapošljavanja, jer će žene i muškarci imati pravo na jednako odsustvo, što će poslodavca potencijalno isto koštati.
Ministar MRSZ-a, g. Skender Reçica, je pozdravio sve i pohvalio MŽK i druge predstavnike civilnog društva i Sindikat nezavisnih sindikata Kosova koji su bili prisutni na radionici na obavljenom radu u tom pravcu i upustio se u dijalog sa učesnicima o pitanjima materinstva, očinstva i roditeljskog odsustva. Rasprava se pokazala veoma zagrejanom, jer se činilo da su različiti zvaničnici došli do nesporazuma u ​​odnosu na ciljeve predloženog modela. Međutim, identifikovani su neki zajednički ciljevi, kao pronalaženje načina na koji se povećava broj zaposlenih žena na Kosovu i usvojeni su sporazumi za saradnju u tom pravcu.