Pozvane organizacije civilnog društva da podnesu predloge za unapređenje radnih prava žena

Koalicija za prava žena na Zapadnom Balkanu (ZB) pozdravlja različite organizacije civilnog društva (OCD) iz regiona, da podnesu svoje predloge radi podrške radnih prava žena kao i radi tretiranja diskriminacije po rodnom osnovu. Iznos koji će se podeliti OCD-ima za inicijative koje će preduzeti tokom perioda 2020-2021. godine, očekuje se da bude oko 200.000 evra.

U zemljama Zapadnog Balkana, zastupljenost žena u radnoj snazi je dosta niska. Dokazi koji su skoro objavljeni sugerišu da je diskriminacija po rodnom osnovu na poslu rasprostranjena i da se vidi kao glavna prepreka koja minira zastupljenost žena u radnoj snazi.

Kao posledica toga, koalicija organizacija za ženska prava sprovodi 46-omesečnu inicijativu za „Jačanje OCD-a u borbi protiv diskriminacije u unapređenju ženskih radnih prava“ na ZP-u, koju finansira Evropska unija i koju sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj (Sida). Ova inicijativa teži da ojača i podrži OCD-e u držanju dotičnih institucija odgovornim za sprovođenje zakonodavstva protiv diskriminacije u vezi sa radnim pravima žena.

Kako bi se tretirali identifikovani izazovi i razni oblici diskriminacije po rodnom osnovu koji proističu iz poslednjeg istraživanja, partneri shvataju potrebu da stvore saradnju u široj koaliciji. S toga, oni objavljuju ovaj poziv za prijavljivanje, koji će  pružati finansijsku podršku, omogućavajući OCD-ima da se angažuju u sprovođenju preporuka ovog istraživanja. Grantovi koji će se pružati, podržaće bitan rad OCD-a, obuhvatajući:

  • Pravnu pomoć i sudsko praćenje predmeta diskriminacije po rodnom osnovu;
  • Zalaganje za zakonske izmene/ izmene politika i/ili poboljšane institucionalne odgovore, u skladu sa preporukama istraživanja,
  • Podizanje svesti i jačanje žena da prijave slučajeve diskriminacije.

Grantovi će biti povezani sa podrškom OCD-ima i mogućnostima umrežavanja. Pozivaju se sve OCD koje su zainteresovane da učestvuju na informativnoj sednici 17 Oktobra 2019 godine od 13.00 do 15.00č u hotelu Sirius u Prištini.

Partneri angažovani na sprovođenju ove inicijative su: Mreža žena Kosova, Reactor – Research in Action iz Severne Makedonije,  Centar rodne alijanse za razvoj (GADC) iz Albanije, Helsinki Citizens’ Assembly Banja Luka iz Bosne i Hercegovine, Women’s Rights Centre iz Crne Gore, i Kvinna till Kvinna Foundation iz Švedske, preko svoje kancelarije u Srbiji.

Poslednji rok za prijavu je 9. novembar 2019. godine

Za dodatne informacije, molimo vas pogledajte Poziv za prijavu ili kontaktirajte: grants@womensnetwork.org