Predlozi MKŽ-a su obuhvaćeni u novom Zakonu o rodnoj ravnopravnosti

Kao zvanična vladine radne grupe za sastavljanje Zakona o rodnoj ravnopravnosti, Mreža kosovskih žena (MKŽ) imala je mogućnost da pruža komentare i sugestije u nekoliko verzija nacrta zakona.
Proces koji je započet krajem 2015. godine zaključio je poglavlje obuhvatanja izmena. Više od 20 komentara koje je MKŽ napravila na ovaj nacrt zakona, sedam od njih je prihvaćeno u novom Zakonu o rodnoj ravnopravnosti ( Br 05 / L -020), koji je sada na snazi, odobren je 28. maja i objavljen je u Službenom listu Republike Kosova 26. juna 2015. godine. Pod komentarima koji su uzeti u obzir obuhvaćeni su:

  • Član 5, stav 1.8 o podacima podeljenim prema rodu, gde je MKŽ tražila da se ovi podaci predaju Kosovskoj agenciji za statistike.
  • Članove 8.1.9 i 8.12: Analize statusa rodne ravnopravnosti na Kosovu zajedno sa jednim izveštajem o sprovođenju zakona treba da se objave i da se stave na raspolaganje javnosti.
  • MKŽ i druge strane od interesa kao što su Agencija za rodnu ravnopravnost i GIZ su apelovali na obuhvatanje rodne integracije u svim institucijama.

Mi smo veoma zadovoljni što je naš apel bio uspešan i neke od preporuka koje su proizišle iz MKŽ-a su uzete u obzir, ali i dalje ima nekih nedostataka. Za više informacija u vezi sa ovim, molimo vas pročitajte naš poslednji članak: „Novi Zakon Kosova o rodnoj ravnopravnosti : Dobro, loše i ono o čemu se može diskutovati“. Mi se nadamo da će potrebno sprovođenje ovog zakona doprineti unapređenju rodne ravnopravnosti na Kosovu. Za više informacija, kliknite ovde kako biste videli Novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Ukoliko imate neki komentar ili sugestiju , molimo vas da je podelite sa nama.