Priština Postaje Domaćin Prvog Marša u Podršci LGTB Prava

Građani su marširali od Trga Majke Tereza do monumenta NEWBORN (novorođenče) kako bi obeležili Međunarodni Dan protiv Homofobije i Transfobije (IDAHO-T), 17 Maja. Parola je bila „Homoseksualnost nije bolest. Mržnja je“. Centar za Socijalnu Emancipaciju i Centar za Jednakost i Slobodu su organizovali marš, gde su takođe bili uključeni Ministarka za Evropske Integracije, Vlora Čitaku, Zamenik Ministra Petrit Selimi, Britanski Ambasador Ian Cliff (Ian Klif), Ambasadorka SAD-a Tracy Jacobson (Trejsi Džekobson) i drugi NVO i pojedinci. vo (EAPC) o Rezoluciji UNSCR 1325, u Briselu, 2. Juna 2014 god.