Kako može pristup EU-u uticati na ravnopravnost polova na Kosovu?

Download File

Ovaj radni dokument koristi statističku analizu i crteže iz kvalitetnih dostupnih informacija kako bi ispitao kako je pristupanje EU-u uticalo na ravnopravnost polova u drugim zemljama. Autori su pokušali da nauče lekcije za Kosovo na osnovu iskustava drugih zemalja, kako bi informisali Kosovski proces pristupanja EU-u iz rodne perspektive.