Si mund të ndikojë anëtarësimi në BE në barazinë gjinore në Kosovë?

Download File

Në këtë punim janë përdorur analiza statistikore dhe ka nxjerrë të dhëna nga informatat cilësore në dispozicion për të shqyrtuar se si anëtarësimi në BE ka ndikuar në barazinë gjinore në vendet e tjera. Autoret janë përpjekur që përvojat e vendeve të tjera nga perspektiva gjinore, të jenë mësim për Kosovën në procesin e anëtarësimit të saj në BE.