Ko vodi brigu o deci? Potražnja, ponuda i mogućnosti za proširenje dostupnosti brige o deci na Kosovu

Download File

Na Kosovu, stopa učešća žena u radnoj snazi je među najnižima u svetu: 18,1%. Nekoliko studija je pokazalo da odgovornosti za brigu kod kuće doprinose niskom učešću žena. Ovaj dokument ispituje natkrivenu i otkrivenu potražnju usluga za brigu o deci na Kosovu; dostupnost javnih i privatnih usluga za brigu; i različite perspektive zainteresovanih strana u pogledu mogućnosti za veće uspostavljanje održivih usluga za brigu o deci.