Od zakona do akcije

Download File

Mreža Žena Kosova je preduzela ovo istraživanje kako bi identifikovala preostale praznine u kosovskom pravnom okviru u primeni Istanbulske konvencije i informisala tekuće procese procenom znanja, stavova i učinka odgovornih institucija u primeni relevantnog pravnog okvira. Ovaj izveštaj sumira nalaze, crpeći iz postojeće literature, intervjua sa 190 relevantnih aktera, praćenja suda i podataka